Light Bearers: Ang Pasimula

tawag

Katulad ng ibang samahan, ang Light Bearers ay mayroon ding pinagmulan. Hunyo ng taong 2003 nang magkasama – sama sa kapilya ng PMI, mga lingkod ng Diyos ay nagkakilala. Nagmula sa iba’t – ibang dako, taglay ang isang layunin: ang Diyos ay sundin upang sa PMI ay sanayin.

 Pagsapit ng buwan ng Disyembre, binigyan ng pangalan ang klase. Light Bearers ang bagong katawagan, gawa ni Dad Camilo yan! Ito ay paghahanda sa nalalapit noong pagdiriwang sa pagkakatatag nitong ating paaralan.

Ito ang pasimula ng samahang nauwi sa pagkakaibigan ng mga manggagawang nagsasanay upang humusay sa kani – kanilang mga larangan.

 Sa pagdaan ng mga araw, sa mga klaseng dinadaluhan, mga tunay na ugali ay nagsipaglabasan. Mayroong tahimik. Karamiha’y madaldal, sabi ay aktibo lamang Ang usapa’y nauuwi sa matinding balitaktakan lalo na at teolohiya ang pinag – uusapan. “Sa silangan ba sumisikat ang araw?” “Bakit iba ang kanyang inaaral?” “Oy, Boy Bawang! Pahingi naman.”

 Iya’y  sa unang taon lamang. Siyempre, iba na ang sistema kapag PMT, Stat at Greek ang pinag-usapan. Sa kasusulat sa PMT, kamay nila ay nangalay na. Calculator ay giba na; mean, median, mode ay hindi pa rin makuha. Group study naman ang tugon sa di malirip na Greek kasama walang iba kundi ang Greek master na si Sir Randy! Siesta ay kinalilimutan at pagdating ng gabi, extended ang pag – aaral, makapag – parse lang nang mainam.

 Kaakibat ng mga pagsusunog ng kilay pumasa lang, ang samahan ng grupo ay napagtibay. Nabanggit ko bang ang Light Bearers ay maganang kumain? Isang daang pisong pandesal ng Silang ay kayang ubusin! Samahan mo lang ng peanut butter o coco – jam, mainit ng kapeng 3 in 1 ang panulak dyan. Sa simpleng salo – salo lagi nang masaya basta ba ang wala sa grupo ay naipagtira na. Iba’t – ibang bansag ay naibigay na, lahat ng katawagang iya’y may istorya. Maging ang panggagaya ay hindi na naiiba. Ang kilos at pananalita mo ay asahang makokopya at maipahuhula nila.

Ikatlong nakapagpatibay sa grupo, ibat – ibang uri ng bagyo. Mga pagsubok na makapagpapatatag o makapagpapabagsak, depende kung paano mo hinarap. Sa lahat ng mga nangyari, mga kaibigan ay nariyan lamang, payo at panalangin ay kanilang inilaan.

 May mga nangawala at ang ilan ay bihira nang makita. Ang iba ay nagsibalik, ngayon ay mas masigasig. Lahat ng karanasan, pangit o mainam, nakapagpatibay sa pagmamahalan matapos ang mga ito ay malampasan.

 Sa ika –apat na taon, ang buhay sa seminaryo ay nagpapatuloy. Buhay – manggagawa sa tuwina ay may pagtawa at pagluha, panahong mayroon ka at panahong talagang walang – wala.

 Isang bagay lamang ang pinanghahawakan, Diyos ang nagpapanatili upang ang mga lingkod Niya ay gumawa ng may ngiti sa mga labi.

Advertisements

About xristinamaria

i am an amateur. french portrays me as someone who does something for the sheer love of it. a lover of arts: i shoot, read, write, sing, act and dance. now, i wordpress ",)
This entry was posted in indnJC and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s