Pinagpalang Pasko!

O

Maligayang bati sa araw ng pagsilang,
Tayo ay nagdiriwang ng buong kagalakan!
At sa bawat oras tayo ay manalangin,
Sapagkat sa Paskong ito, tayo’y nakarating!

Sa isang sabsabang hamak,
Sumilay ang isang liwanag.
Hiwaga ng Diyos ay nahayag,
Upang sa ati’y magbigay ng lunas.

Nang ang Mesias ay isilang,
Sa Bethlehem na tanging bayan.
Buong mundo ay nagliwanag,
Nagdiwang ang lahat sa pagdating ng Tagapaglig

Halina tayo ay magsaya!
Halina tayo’y magsama-sama!
Sabay-sabay nating ipagdiwang ang araw na ito ng Pasko!

Halina tayo ay magsaya!
Hanila tayo’y magsama-sama!
Sabay-sabay nating purihin ang Kristo ng Pasko!

Nang ang Mesias ay isilang,
Sa Bethlehem na tanging bayan.
Buong mundo ay nagliwanag,
Nagdiwang ang lahat sa pagdating ng Tagapagligtas

Halina tayo ay magsaya!
Halina tayo’y magsama-sama!
Sabay-sabay nating ipagdiwang ang araw na ito ng Pasko!

Halina tayo ay magsaya!
Hanila tayo’y magsama-sama!
Sabay-sabay nating purihin ang Kristo ng Pasko!

Sabay-sabay nating purihin…. si Kristo!

Advertisements

About xristinamaria

i am an amateur. french portrays me as someone who does something for the sheer love of it. a lover of arts: i shoot, read, write, sing, act and dance. now, i wordpress ",)
This entry was posted in in others' words and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s